Reklamační řád

Záruční podmínky a reklamace

 1. Na všechny autobaterie poskytujeme záruku na dobu 2 let od data prodeje. 
 2. Jestliže se vyskytne na výrobku výrobní závada v průběhu záruční doby, je potřeba uplatnit reklamaci neprodleně po zjištění závady. Průběh reklamace se liší podle toho, kdy k závadě došlo:
  • Při převzetí: Příjemce zásilky je povinen si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých znatelných poškozeních tato poškození reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Zasílatel je povinen takový zápis sepsat.
  • Při dalším využívání výrobku: Jestliže se vyskytne na výrobku výrobní závada v průběhu záruční doby, je potřeba uplatnit reklamaci neprodleně po zjištění závady, a to osobně na výdejním místě naší společnosti.
 3. Každou reklamaci je potřeba dokladovat potvrzením o koupi.
 4. Pokud bude případná reklamace posouzena jako oprávněná a vada bude neopravitelná, poskytneme Vám novou autobaterii jako náhradu.
 5. Záruka zaniká uplynutím záruční doby nebo při nedodržení předpisů na skladování, uvedení do činnosti, provoz a ošetřování autobaterie, při jejím mechanickém poškození. Záruka se také nevztahuje na závady způsobené vadným elektrickým zařízením vozidla a nesprávným užitím.
 6. Není možné reklamovat autobaterii vybitou, dlouhodobě nevyužívanou, po uplynutí záruční doby nebo autobaterii, která vykazuje znaky ukončené životnosti bez vlivu výrobní vady, nebo nedostatečně nabitou autobaterii, u které došlo k zamrznutí elektrolytu.

 

 1. Záruka se vztahuje výhradně na výrobní vady. Je-li reklamace posouzena jako oprávněná a vada  akumulátoru je neodstranitelná, má majitel nárok na výměnu výrobku. 
Zpět do obchodu