Depth of discharge

 Depth of Discharge je procentuální vyjádření množství energie, která byla odebrána z plně nabité baterie.

Hloubka vybití (DoD) se vztahuje k procentuálnímu množství kapacity baterie, které bylo vybito vzhledem k její celkové kapacitě. Jedná se o míru, která se často používá u nabíjecích baterií, jako jsou ty v elektrických vozidlech (EV), chytrých telefonech, noteboocích a obnovitelných energetických systémech.

DoD se obvykle vyjadřuje jako procento, kde 0 % znamená plně nabitou baterii a 100 % představuje úplně vybitou baterii. Například pokud by baterie s kapacitou 100 ampér-hodin (Ah) byla vybita o 50 Ah, hloubka vybití by byla 50 %.

Hloubka vybití baterie má přímý vliv na její výkon, životnost a celkovou účinnost. Obecně platí, že hlubší vybití způsobuje větší namáhání baterie a může vést k urychlené degradaci. Opakované hluboké vybití může zkrátit životnost baterie a snížit její celkovou kapacitu v průběhu času.

Pro maximální životnost baterie se obvykle doporučuje vyhnout se hlubokému vybití a spíše operovat v určitém rozsahu hloubky vybití. Doporučený rozsah hloubky vybití se může lišit v závislosti na konkrétní chemii baterie a pokynech výrobce. Například některé lithium-iontové baterie používané v elektrických vozidlech jsou navrženy tak, aby optimálně fungovaly v rozmezí hloubky vybití 20 % až 80 %.

Efektivní správa hloubky vybití je klíčová pro prodloužení životnosti baterie a optimalizaci jejího výkonu. Systémy řízení baterie (BMS) se běžně používají v různých aplikacích k monitorování a řízení hloubky vybití, aby se zajistilo, že baterie pracuje v doporučeném rozsahu a aby byla chráněna před nadměrným vybitím nebo přebíjením.

Zpět do obchodu