Kapacita

Kapacita autobaterie určuje, jak dlouho baterie dokáže napájet elektrická zařízení při určitém výkonu.V praxi se kapacita autobaterie používá pro odhad toho, jak dlouho baterie může napájet vozidlo při vypnutém motoru nebo při nízké úrovni nabíjení.

Kapacita autobaterie udává množství energie, které baterie může uložit a poskytnout pro napájení elektrických zařízení ve vozidle. Zde jsou některé vysvětlivky pro kapacitu autobaterie:

  1. Ampérhodina (Ah): Ampérhodina je jednotka pro měření kapacity autobaterie. Udává, kolik elektrického náboje může baterie poskytnout po dobu jedné hodiny. Například autobaterie s kapacitou 50 Ah by mohla poskytnout 50 ampérhodin elektrického náboje.

  2. Zkrácená kapacita (CCA): Zkrácená kapacita je měřená hodnota, která vyjadřuje maximální proud, který baterie dokáže poskytnout při teplotě -18 °C po dobu 30 sekund, při kterém se napětí na baterii nesmí snížit pod určitou hranici. Tato hodnota se používá pro měření schopnosti autobaterie spouštět motor za chladného počasí.

  3. Reálná kapacita: Reálná kapacita je skutečná kapacita autobaterie v praxi. Může se lišit od uvedené hodnoty na baterii v závislosti na různých faktorech, jako je teplota, stáří baterie, zatížení a další.

Je důležité si uvědomit, že vyšší kapacita autobaterie znamená obecně delší dobu, po kterou baterie může poskytovat energii. Při výběru autobaterie je důležité zohlednit specifické požadavky vozidla a jeho elektrické spotřebiče, aby byla zajištěna dostatečná kapacita pro jejich provoz.

Zpět do obchodu